Szkolenie

WYWIAD BEHAWIORALNY. JAK PYTAĆ PODCZAS REKRUTACJI, ABY OTRZYMAĆ OD KANDYDATÓW WARTOŚCIOWE ODPOWIEDZI?
23-24 Maja 2016, Warszawa

Cele warsztatu:

Zajęcia praktyczne podnoszące efektywność i sprawność prowadzenia rekrutacji w oparciu o wywiad behawioralny. Dodatkowo jest to okazja do przyswojenia wiedzy oraz umiejętności dotyczących aktywnego słuchania i mówienia.

Dla kogo:

Pracownicy działów HR, specjaliści ds. rekrutacji, specjaliści ds. szkoleń, specjaliści ds. rozwoju, HR Biznes Partnerzy, managerowie zarządzający zespołami rekrutacji, szkoleń i rozwoju.

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów HR w organizacjach o niewielkim stopniu zautomatyzowania procesów rekrutacyjnych.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Definiować obszary wymagające sprawdzenia podczas wywiadu behawioralnego
 • Przekładać oczekiwania zleceniodawcy na język kompetencji
 • Posługiwać się narzędziami wspierającymi wywiad
 • Tworzyć i stosować pytania behawioralne
 • Pisać raporty i rekomendacje rekrutacyjne

Program warsztatu*:

 1. Czym jest wywiad behawioralny: cechy, zalety, wady.
 2. Różnice w stosowaniu wywiadu behawioralnego a innych metod rekrutacyjnych.
 3. Definiowanie potrzeb zleceniodawcy językiem kompetencyjnym.
 4. Narzędzia wspierające wywiad behawioralny.
 5. Osobisty narzędziownik rekrutera podczas rozmów rekrutacyjnych: kontekst – kontakt – doprecyzowanie.
 6. Elementy wspierające i ograniczające rekrutera w prowadzeniu wywiadów behawioralnych.
 7. Pytania rekrospektywne czy pytania perspektywiczne – kiedy, które zadawać.
 8. Metoda STAR oraz metoda lejka.
 9. Tworzenie własnej bazy pytań do wywiadu rekrutacyjnego.
 10. Przekonania utrudniające prowadzenie wywiadów rekrutacyjnych – praca z własnymi przekonaniami.
 11. Tożsamość rekrutera.
 12. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wywiadu behawioralnego.
 13. Metoda luster – udzielanie informacji zwrotnej do ćwiczeń z wywiadem behawioralnym.

* Program może zostać uzupełniony o treści potrzebne, konieczne z punktu widzenia uczestników

Prowadzący warsztat:

mlozinska

Małgorzata Łozińska
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. W tym czasie stworzyła narzędzia i wdrożyła do organizacji diagnozę kompetencji metodą assessment development center. Od blisko 3 lat pracuje jako konsultant HR. Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wystandaryzowane wywiady, próbki pracy i Assessment Center, wdrażania nowych pracowników w oparciu o standardy firmy i diagnozę kompetencji, rozwoju pracowników – badaniach kadry managerskiej poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, prowadzenia szkoleń, wdrażania systemów ocen okresowych. Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu.

Gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym spotkanie ekspertem
 • Konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we własnej organizacji
 • Imienny Certyfikat
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i przerwy kawowe

Termin: 23-24 maja 2016
Miejsce: Warszawa
Cena: 1200 zł netto
Przy zgłoszeniu do 10.05.2016 r. – 1090 zł netto

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Ewa Ciesielska-Siudaj
Koordynator Projektów
tel.: 795-142-432
e-mail: ewa.ciesielska@hrnews.pl

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się
z Tobą.

Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Telefon (*)