Szkolenia otwarte

Grudzień 2015

11
Grudnia

Ścieżki kariery – wdrożenie w organizacji

Budowanie ścieżek karier pracowników jest jednym z kluczowych czynników wpływających na przyszłość firmy. Plan rozwoju pracowników ma na celu m.in. zwiększanie ich umiejętności i wiedzy w kierunku satysfakcjonującym zarówno ich samych, jak i zgodnym z potrzebami organizacji. Ścieżki kariery motywują pracowników do rozwoju, zwiększają ich lojalność (mniejsza rotacja kadr) oraz wpływają na szybszy rozwój firmy.

Styczeń 2016

22
Stycznia

Sprzedaż Doradcza B2B - Doradca Klienta Biznesowego XXI w.

Sprzedaż doradcza w relacji z klientami biznesowymi charakteryzuje się dużymi wymaganiami w stosunku do doradcy klienta. Dzieje się tak, ponieważ ma on z reguły do czynienia z osobami świadomie podejmującymi decyzje, bardzo zajętymi oraz często z równie dużym doświadczeniem handlowym. Wiele prostych technik i trików zamiast przybliżać do sprzedaży, powodować będzie odwrotny skutek. Z tego powodu reprezentant handlowy zamiast uczenia się języka korzyści czy też technik finalizacji powinien umiejętnie i szybko budować relacje, dostosowywać się do oczekiwań klienta w procesie zakupu oraz „miękko” przedstawiać swoje argumenty. Ideą warsztatu Sprzedaż doradcza B2B nie jest wyposażenie uczestników w kilka prostych technik, lecz nauczenie kluczowych narzędzi i zachowań, jakimi warto, aby posługiwał się doradca klienta biznesowego w XXI wieku.

25-26
Stycznia

Wartościowanie stanowisk i kompetencji - przegląd metod

Wartościowanie stanowi podstawę polityki ZZL w organizacji dzięki funkcjom: komunikacyjnej, motywacyjnej czy promocyjnej poprzez działania z zakresu employer brandingu. Wartościować można nie tylko stanowiska, ale również kompetencje niezbędne do efektywnej pracy w danej roli zawodowej. Wiąże się przez to nierozerwalnie z kluczowymi elementami strategii każdego przedsiębiorstwa.

28-29
Stycznia

Jak oceniać pracowników? Systemy ocen okresowych – praktyczne wdrożenie w organizacji.

Wiele osób traktuje ocenę pracowników jak nieprzyjemny, aczkolwiek konieczny element firmowej rzeczywistości. Tymczasem dobrze przemyślany i odpowiednio przygotowany proces oceny pracownika może być jednym z najcenniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie to pokazuje praktyczne aspekty oceniania pracowników, a także uczy właściwego przygotowywania i przeprowadzania procesu oceny.

Luty 2016

25-26
Lutego

New Employee Orientation. Jak profesjonalnie wdrożyć nowych pracowników?

Pierwsze dni w pracy to wyzwanie nie tylko dla nowozatrudnionej osoby, lecz także dla firmy, która ją przyjmuje. Od jakości procesu wdrażania nowego pracownika jest uzależniona jego późniejsza efektywność w pracy. Źle przeprowadzony proces wdrażania skutkuje większą liczbą popełnianych błędów przez nową osobę, brakiem motywacji do pracy, zwiększoną fluktuacją kadr. Dlatego warto zadbać, aby proces adaptacji był przeprowadzony profesjonalnie i skutecznie.

Marzec 2016

10-11
Marca

Szacowanie i obliczanie ROI w projektach szkoleniowych i coaching'owych

ROI (Return on Investments) to powszechnie stosowana metoda obliczania zwrotu z inwestycji w wartościach finansowych (pieniężnych). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać tę metodę do obliczania zwrotu z inwestycji w realizowanych przez siebie projektach szkoleniowych i coachingowych.

21
Marca

Tworzenie opisów stanowisk i ich rola w efektywnym zarządzaniu ludźmi

Opisy stanowisk pracy są kluczowym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki poprawnie opisanym stanowiskom możliwe jest właściwe przeprowadzenie m.in. rekrutacji pracowników wraz z ich wdrożeniem, oceny pracowniczej, wartościowania stanowisk pracy i budowa spójnego systemu wynagrodzeń.