Szkolenie

Rola HR w nowoczesnym motywowaniu pracowników
16-17 Czerwca 2016, Warszawa

Zaangażowania nie da się kupić!

Warto je wypracować !

 

 • 32% pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy
 • Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną
 • Ponad 50% ankietowanych twierdzi, że programy świadczeń pracowniczych są niewystarczajace

Dla kogo:

HR Business Partnerów oraz wszystkich osób pracujących w działach HR, którym zależy na rozwoju menedżerów organizacji i wspieraniu ich w tworzeniu systemów budujących zaangażowanie i motywację pracowników.

Weź udział w szkoleniu, jeśli chcesz aby:

 • Wzrosła wydajność pracy zespołów
 • Pracownicy utożsamiali się z firmą
 • Pracownicy istotnie angażowali się w życie firmy i sami wykazywali inicjatywę
 • Wzrosła lojalność pracowników
 • Pracownicy akceptowali wprowadzane zmiany

Dowiesz się i nauczysz:

 • Jak rozmawiać z menedżerami i wspierać ich  w motywowaniu pracowników (poziomy logiczne Diltsa, teoria Herzberga)
 • Jakie są najbardziej nowoczesne sposoby  i systemy motywowania pracowników (Instant Influence Michaela V. Pantalona i Motywacja 2.0 Dana H. Pinka)
 •  Jak wypracowywać własne koncepcje systemów motywacji dopasowanych do specyfiki firmy  i poszczególnych działów (Lean w HR)
 • Jak skonstruować dobry system motywacyjny wspierający osiąganie celów biznesowych firmy (opierający się na wewnętrznej motywacjipracowników) – SMART’ER / WARTO
 • Jak konstruować efektywne systemy premiowe
 •   Jak tworzyć kulturę umożliwiającą realizowanie celów biznesowych w powiązaniu z celami indywidualnymi pracowników (zarządzanie strategiczne i X i Y McGregora)
 •  Jak zmierzyć skuteczność systemu motywacyjnego (management accounting  – miejsce motywacji w Income Statement = IS POM = Point of Motivation)
 • Jak oszacować koszty niskiej motywacji i zyski ze wzrostu zaangażowania (liczby!)
 • Jak zaplanować proces wyznaczania motywujących celów biznesowych

Tematy wiodące

 •  Lider versus menedżer
 • Rola HR w motywowaniu
 • Wpływ HR na wyniki sprzedaży
 • Skuteczna rekrutacja. Jak zatrudniać odpowiednich pracowników?
 • Jak motywować pracowników m.in. działu sprzedaży?
 • Narzędzia motywowania

Metody pracy:

 • 2 trenerów prowadzących
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja moderowana, case study, mini wykłady, symulacje, gry, test diagnostyczny

Cena: 2250 zł netto
Termin: 16-17 czerwca
Miejsce: Warszawa


 

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

Rola menadżera w motywowaniu pracowników:

 • Wyłanianie systemu wartości związanych  z pracą
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – jak je połączyć
 • Koncentracja na talentach i umiejętnościach
 • Poszukiwanie szans
 • Przełożenie wizji, misji i strategii organizacji na cele indywidualne
 • Jak konstruować formularz celów indywidualnych

Rola HR w motywowaniu menedżerów  i pracowników:

 • Oceny pracownicze – konstrukcje motywujące  i demotywujące
 • Wpływ systemu  organizacyjnego (struktura, nazwy stanowisk, zakresy obowiązków, umowy, siatka płac itp.) na motywację
 • Znaczenie i wpływ używanego języka na motywację

Wspieranie motywacji:

 • Wartości firmowe a wartości osobiste (Robert Dilts)
 • Cele: SMART’ER/WARTO + pierwszy krok
 • Hierarchia celów
 • Dysonans poznawczy – jak działa i co ma wspólnego z motywacją?
 • Metoda salami 10, 20, 30
 • Rola stresu w motywacji

Narzędzia motywowania:

 • System organizacyjny wyzwalający motywację  z dodatnim sprzężeniem zwrotnym
 • Rola właściwych wzorców
 • Pozapłacowe metody motywowania zgodne  z potrzebami
 • Motywacja przy zadaniach prostych 1.0  i zadaniach kreatywnych 2.0
 • Błędy w zarządzaniu osłabiające motywację

Rekrutacja – jak rekrutacja może wspierać wartości firmowe:

 • Zatrudniaj człowieka, a nie tylko umiejętności; zatrudniaj doświadczenie życiowe, a nie tyko zawodowe; zatrudniaj chcących, a nie tylko umiejących
 • Tworzenie systemów i procesów wspierających wyłanianie właściwych kandydatów  (w rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej)

System premiowy wspierający osiąganie celów strategicznych:

 • Proste i klarowne zasady obliczania premii
 • Metodologia komponowania systemów premiowych
 • Wpływ kontroli i zaufania na wyniki
 • Kultura uczenia się na błędach
 • Różnice w premiowaniu pracowników szeregowych, menedżerów i zarządu

Firmowy system szkoleń identyfikujący  i realizujący realne potrzeby szkoleniowe:

 • Zarządzanie wiedzą
 • Standaryzacja pracy stymulowana przez dział HR
 • Skuteczne rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (niedeklaratywne) wspierających strategie firmy

Trenerzy prowadzący:

Agnieszka  Maruda-Sperczak

zdjęcie

Trenerka Biznesu, Coach ICF, Master NLP, Trenerka Instant Influence (metody Motywacji Błyskawicznej), mentorka.
Pierwsza trenerka w Europie, która posiada licencję na prowadzenie certyfikowanych szkoleń z metody Instant Influence – Błyskawicznej Motywacji  wg dr. Michaela V. Pantalona. Praktyk biznesu, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości.
Posiada 15-letnie doświadczenie menedżerskie,  13-letnie doświadczenie w branży marketingowej  i PR oraz 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ́, treningów, prezentacji, prelekcji  i coachingu. Ma za sobą̨ setki godzin na scenie, tysiące na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej.
Dzięki prowadzonym przez nią̨ projektom POKL  w latach 2011-2014: 180 osób otworzyło firmę̨,  w Szczecinie przez 2 lata funkcjonowała bezpłatna strefa co-workingowa, w ramach której powstało  10 firm oraz 10 projektów na styku biznesu i nauki. W ramach  autorskiego projektu Ogólnopolskich Konferencji Kobiet Przedsiębiorczych w latach 2005-2010 przeszkoliła blisko 5 tys. kobiet biznesu.
Jest członkinią̨ organizacji: Vital Voices, IACL/Poland oraz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
Realizowała projekty dla takich klientów jak: Komputronik Biznes, British Council, Kompania Piwowarska, Credit Suisse, Piotr i Paweł, Infosys, KIEL, SHILOH, Speed Up, PZU, Schiever Polska, GlaxoSmithKline, Lease Plan, PWN.pl, Stary Browar, Castrol.

Piotr Bielicki

zdjęcie piotr
Associate Consultant
Posiada 15 letnie doświadczenie menedżerskie zdobywane w kraju i zagranicą. Przez dziewięć lat związany z firmą Beiersdorf (NIVEA), w której pracował na stanowiskach kierowniczych  w obszarach IT oraz Logistyki w koncernowych strukturach krajowych oraz zagranicznych. Pełnił funkcję Członka Zarządu oddziału polskiego oraz Dyrektora Zarządzającego Beiersdorf Customer Supply – firmy zarządzającej logistyką koncernu  w Europie. Doświadczenie zdobywał też pracując  i realizując projekty m.in. dla firm: Altax, Kabat, Unilever, BZ WBK, Raben.
Od 5 lat realizuje i nadzoruje projekty optymalizacji procesów w firmach polskich i zagranicznych głównie w zakresie logistyki i produkcji oraz organizacji prac biurowych.
Opracowuje unikalne i szyte na miarę systemy motywacji, które przekładają się pozytywnie na wyniki finansowe swoich klientów oraz wzrost zaangażowania pracowników.

Pobierz program

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Ewa Ciesielska-Siudaj
Koordynator Projektów
tel.: 795-142-432
e-mail: ewa.ciesielska@hrnews.pl

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się
z Tobą.

Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Telefon (*)