Eksperci Akademii

Ewa_Ziecina

Ewa Zięcina

Coach ICF PCC, trener, konsultant HR. Kieruje firmą Inspira świadczącą usługi w obszarze rozwijania menedżerów i współpracuje ze szkołą coachingu gdzie pełni rolę trenera i superwizora. Od 2000 r. zajmuje się rozwijaniem potencjału menedżerów i oceną kompetencji. Prowadzi coachingi menedżerskie i rozwoju osobistego.
W swojej pracy wykorzystuje również narzędzia diagnostyczne, takie jak Ocena 360 stopni, Assessment i Development Centre, testy, wywiady kompetencyjne i motywacyjne. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż. Kierowała wieloma projektami i sama brała aktywny udział jako coach, konsultant i trener. Pracuje głównie z klientami korporacyjnymi
na poziomie wyższej i średniej kadry menedżerskiej.

Posiada bardzo duże praktyczne doświadczenie w obszarze AC i DC . Zrealizowała ponad 1 600 dni projektowych i przeprowadziła ponad 2 500 godzin feedbacków i rozmów rozwojowych po  procesach AC i DC. Posiada doświadczenie na wszystkich etapach tej pracy, takich jak: projektowanie Ośrodków Oceny, koordynowanie procesów, tworzenie ćwiczeń, praca asesora, pisanie raportów, przekazywanie informacji zwrotnych uczestnikom,  prezentowanie wyników sponsorom. Szkoliła początkujących asesorów i pełniła rolę mentora dla tych, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje.

Anna_Przetacznik

Anna Przetacznik-Sawka

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w rekrutacji i rozwijaniu pracowników. Kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Specjalizuje się w zarządzaniu portfolio kluczowych kompetencji w organizacji, wycenie kompetencyjnej stanowisk, tworzeniu i przeprowadzaniu zaawansowanych metod oceny potencjału kompetencyjnego oraz w projektowaniu „szytych na miarę” programów szkoleniowo-rozwojowych, dedykowanych wybranym grupom zawodowym lub osobom o szczególnym potencjale.

Jacek_Mrzyglod

Jacek Mrzygłód

Absolwent i pracownik naukowy SGH w latach 1998-2003. Studiował w Niemczech, odbył stypendia w Austrii oraz Szwecji. Pracując na uczelni, brał udział w pracach Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania.

Z badaniami związany już ponad 10 lat. Pracował m.in. w firmie badawczej IQS and Quant Group oraz HRK Partners, gdzie tworzył metodologię badań postaw pracowników (JAS). Ponad 2 lata pracował w Dubaju w firmie badawczo-konsultingowej Taylormade/Copernicus, gdzie budował bliskowschodni oddział firmy oraz prowadził liczne projekty badawcze i konsultingowe.

Publikował artykuły w prasie specjalistycznej (m.in.: Personel, ZZL, Gazeta Wyborcza, Benefit) poświęcone tematyce: zarządzania zmianą, badań satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej, teorii zarządzania. Autor rozdziału o badaniach pracowników w książce „Nowoczesne Metody Zarządzania Zasobami Ludzkimi” (wydawnictwo Diffin). Prowadził od strony badawczej międzynarodowy projekt Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami pt. Working Mamma.

Prowadził HR-owe projekty badawcze m.in. dla firm: Matsushita Battery Poland, Egmont, Abra, Panasonic Polska, PWN, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Inwenta, Polska Grupa Energetyczna , Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, UCB Pharma, Imperial Tobacco, Polpharma, Sanofi-Aventis.

Lukasz_Jarota2

Łukasz Jarota

Z wykształcenia psycholog, absolwent studiów MBA oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą (Master of Sales). Certyfikowany trener Akademii Trenerów Sprzedaży. Od wielu lat merytorycznie zaangażowany w działania wpływające na poprawę kondycji polskiego HR-u.
Jest współtwórcą wysoko cenionych portali wiedzy jak HRNews.pl, SalesNews.pl. Autor licznych tekstów na temat sprzedaży i HR . Merytorycznie przygotowywał i organizował konferencje i seminaria dla wybranych grup biznesowych. Współtwórca Brand and People – firmy realizującej kampanie employer brandingowe dla największych firm w Polsce.

Malgorzata_Malecka

Małgorzata Małecka

Konsultant/trener – Z wykształcenia jest psychologiem, specjalistą ds. zarządzania ludźmi. W marcu 2008 ukończyła studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie biznesowe – od działu sprzedaży po dział HR w międzynarodowej firmie logistycznej. Robiła wieloetapowe projekty dla organizacji różnej wielkości (od 3 500 osób do kilku osobowych firm).

Specjalizuje się w projektach z obszaru:

 • Projektowania i wdrażania systemów
 • Budowania wewnętrznych działów szkoleń i rozwoju
 • Rekrutacji i selekcji
 • Reorganizacji struktur firmy, planowania i wdrażania zmian
 • Audytów organizacyjnych i personalnych
 • Projektów rozwojowych dla działów sprzedaży
Pawel_Kopijer

Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Coach certyfikowany w programach coaching’u menedżerskiego LMI™, Paula J. Meyera.

Dwudziestoletnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes polskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia szkoleniowców American Society for Training and Development, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Polskie Centrum Produktywności/Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych.

Doświadczenie w HR i HRD zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A., spółce z branży IT

Przez kilka lat dziennikarz współpracujący miesięcznika Personel i Zarządzanie, członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck) oraz neurodydaktyki i nauki w stanie alfa.

Wykładowca na takich uczelniach jak SWPS w W-wie, WSPiZ im. Koźmińskiego w W-wie, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, WSE im Tischnera w Krakowie,

Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności),

Autor ksiązki wydanej przez SWPS Academica pt. „Kompendium Zarządzania Szkoleniami”

dkowalski

Daniel Kowalski

Trener specjalizujący się w szkoleniach oraz budowaniu procesów doradczo-rozwojowych z zakresu sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej, komunikacji interpersonalnej oraz wywierania wpływu społecznego. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu Grupy SET, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator oraz Kursu Trener Konsultant Partnerem dla biznesu House of Skills. Doświadczenie menadżerskie, trenerskie oraz jako specjalista ds. HRu zdobywał w uznanej firmie z branży finansowej o zasięgu światowym oraz prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej. Inicjuje i prowadzi projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie wyników sprzedaży i podniesienie jakości obsługi klienta. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi zajęcia dla początkujących trenerów w Akademii Trenerów Biznesu Grupy SET. Posiada ponad 1500 godzin zrealizowanych szkoleo, warsztatów i treningów dla doradców klienta, telemarketerów, trenerów oraz kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla. Autor artykułów o tematyce HR-owej i szkoleniowej oraz biznesowej na łamach miesięcznika Personel i Zarządzanie. Trener, Konsultant i Coach Biznesu, od 2010 roku właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Progress Partner.

MalgorzataCzubin

Małgorzata Czubin

Career Coach, Konsultant ds Outplacement, Trener – pozytywnie nastawiona do życia i ludzi. 8-letnie dóświadczenie w roli Outplacement Practice Manager, od 3 lat kieruje własną firmą Outplacement_Services.PL. Absolwentka Politechniki Warszawskiej z 9-letnim doświadczeniem w sprzedaży, marketingu, PR oraz ponad 10-letnim w branży HR. Ukończyła szkolenia w języku angielskim przygotowujące do pracy metodą coachingową (wg International Coach Federation). Wybrana specjalizacja to Coaching Kariery. Czuje się potrzebna i spełniona, gdyż programy, które organizowała były i są wsparciem, a także inspiracją dla uczestników.

pkrupa

Piotr Krupa – parter w kancelarii KSP Legal & Tax Advice

Radca Prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, oraz w dziedzinie prawa spółek, fuzji, przejęć, restrukturyzacji i innych przekształceń własnościowych. Szef Zespołu Prawa Pracy KSP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, systemów wynagrodzeń oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych. Negocjuje z przedstawicielami pracowników, współtworzy dokumentację pracowniczą, doradza w transgranicznych stosunkach prawno-pracowniczych. Specjalista w zakresie ochrony pracodawców przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację.

dmielcarski

Dawid Mielcarski – adwokat w kancelarii KSP Legal & Tax Advice

Specjalista w zakresie prawa pracy, prawa nieruchomości oraz prawa spółek. Doradza w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, w szczególności w sprawach dotyczących czasu pracy. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa pracy. Pomaga pracodawcom formułować zasady dobrych praktyk, procedury antydyskryminacyjnne i antymobbingowye, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych. Doradza jak chronić się przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, a w przypadku wystąpienia przez pracowników z takimi roszczeniami służy radą w zakresie zarządzania powstałym sporem oraz reprezentuje klientów przed sądami pracy.

brzepka

Beata Rzepka

Trener i coach kariery, autorka książek „Efektywna komunikacja w zespole” (Samo Sedno, 2012), „Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziękiem i klasą osiągnąć sukces zawodowy” (Onepress, 2012), „Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze” (Onepress, 2011). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Europejską Szkołę Trenerów. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie korporacyjne w obszarze HR. Jako trener i coach pracuje z klientami biznesowymi, indywidualnymi oraz z sądownictwem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji menedżerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzy autorskie interaktywne gry szkoleniowe, pomagające uczestnikom skutecznie rozwijać kompetencje swoje i swoich zespołów.

ikoziel

Iwona Kozieł

Prawnik, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001:2005 absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni.
Brała udział w projektach audytorskich oraz szkoleniowych realizowanych dla Urzędów jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o., Vision Express SP. Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w K2 Internet S.A.
W codziennej pracy zawodowej zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: TAURON Ciepło S.A., Moneo Pharma Group Sp. z o.o., Monipol Sp. z o.o. a także dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria „Wymowa prawnicza” oraz „Marketing usług prawniczych”

mlozinska

Małgorzata Łozińska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. W tym czasie stworzyła narzędzia i wdrożyła do organizacji diagnozę kompetencji metodą assessment development center. Od blisko 3 lat pracuje jako konsultant HR. Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wystandaryzowane wywiady, próbki pracy i Assessment Center, wdrażania nowych pracowników w oparciu o standardy firmy i diagnozę kompetencji, rozwoju pracowników – badaniach kadry managerskiej poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, prowadzenia szkoleń, wdrażania systemów ocen okresowych. Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu.

mmydlak

Marcin Mydlak

Absolwent Norman Bennet Academy, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Coach, Trener, Konsultant HR. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Pracuje projektowo. Doradza firmom we wdrażaniu rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie zarządzania pracownikami. Dodatkowo prowadzi treningi i warsztaty wzmacniające rozwój indywidualny. Ponadto prowadzi indywidualne sesje coachingowe zgodnie z kodem etycznym European Mentoring & Coaching Council.

Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań opartych o modele kompetencji. Był kierownikiem lub uczestnikiem zespołów projektowych, które: wprowadzały lub modyfikowały modele kompetencji; wdrażały systemy oceny okresowej oraz opisów stanowisk pracy; mapowały zadania organizacyjne; tworzyły strategie HR dla organizacji; budowały ścieżki karier etc. Znaczącą częścią doświadczeń jest także diagnoza kompetencji metodą AC/DC.

Jako trener pracuje procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami. Umiejętnie równoważy potrzeby grupy z celami stawianymi przez Sponsorów projektu. W swojej pracy posługuje się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuje pracę warsztatową (trening) bazujący na osobistych zasobach uczestników szkoleń.

KatarzynaKazmierczak

Katarzyna Kaźmierczak

Trener, coach rozwoju osobistego, psycholog społeczny ze specjalizacją z zarządzania procesami szkoleniowymi. Partner Zarządzający innowacyjnej firmy szkoleniowej K2 Training, w której wykorzystuje nowoczesne metody edukacji dorosłych (m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi Web 2.0, czy elementy gamifikacji i grywalizacji).
Od 2009 r. związana z rozwojem osobistym – odnajduje się zarówno w roli uczestnika, organizatora, jak i prowadzącego szkolenie. Doświadczenie biznesowe nabywa od 2010 r. (pracowała w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach, gdzie miała okazję obserwować pracę różnych zespołów). Była i jest uczestniczką wielu szkoleń i kursów trenerskich (m.in. Profesjonalnej Szkoły Trenerów Biznesu Schenk Institute) oraz coachingowych (m.in. Grupy TROP). Wśród klientów jej szkoleń można znaleźć m.in. Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, Wedel, Przewozy Regionalne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Główny Urząd Statystyczny.
Aktywny członek PSTD (Polish Society for Training and Development), w którym koordynuje projekt badania benchmarków efektywności polityki szkoleniowej polskich przedsiębiorstw (badanie TDI).

KatarzynaMirkiewicz

Katarzyna Mirkiewicz

 • Trener, konsultant, coach i partner zarządzający firmy szkoleniowej K2 Training.
 • Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych z zakresu komunikacji, efektywności osobistej oraz z tematyki zarządzania.
 • Jako konsultant i trener współpracuje z organizacjami wykorzystując metodologię SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo).
 • Jest absolwentką Europejskiej Szkoły Trenerów Grupy SET, ukończyła kurs coachingu realizowany przez Grupę TROP.
 • Realizuje projekty krajowe i międzynarodowe wykorzystując nowoczesne metody uczenia się, takie jak: webquest’y, projekty mentoringowe, facylitatorskie, action learningowe.
 • Autorka publikacji do pism i portali branżowych takich jak: Benefit, Nowoczesna Firma, Akademia Rozwoju 4 GROW, EduBroker, Kompendium Kadry.
 • Jako trener współtworzyła międzynarodowy, innowacyjny projekt WebQuests for HRM. Jest pomysłodawczynią i autorką kilku gier szkoleniowych i terenowych.
 • Ukończyła z wyróżnieniem psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
 • Wybrani klienci: Immochan, NetWorkS!, Bank Zachodni WBK, Narodowy Bank Polski, Gemius, Warta, Wedel, Sodexo, Postdata, Totalizator Sportowy, Cyfrowy Polsat, Główny Urząd Statystyczny.
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polish Society for Training and Development.
 • Koordynator badania benchmarków efektywności polityki szkoleniowej (badanie TDI).TDI).
Malgorzata_Skorupska

Małgorzata Skorupska

Konsultant HR, trener biznesu. Absolwentka studiów MBA (Univerisity of Illinois at Urbana-Champaign); certyfikowany Menedżer Kompetencji, Konsultant SEB oraz Menedżer Projektów (IPMA). Członek Polskiego Stowarzyszenia zarządzania Kadrami oraz Polish Society for Training and Development (PSTD). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami i projektami oraz doświadczenie doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w trakcie pracy na stanowiskach Menedżera Sprzedaży, Menedżera Projektów HR oraz Konsultanta HR, m.in. w Grupie Radiowej Agory, Competency Institute oraz jako Freelancer.
Obszary doświadczenia to wdrażanie systemów kompetencyjnych, audyty organizacyjne i kompetencyjne, kompetencyjne opisy stanowisk pracy, kształtowanie umiejętności trenerskich kadry kierowniczej, budowanie zaangażowania pracowników. Prowadziła projekty doradcze m. in. dla Sews Cabind Poland, Marwit, Suominen, Starwoods Service Poland Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów, Grupa Azoty, Impel Security Provider Sp. z o.o., Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., CNH Polska Sp. z o.o., Uzdrowiska Polskie (Nałęczów i Iwonicz).

Kinga_Baranowska

Kinga Baranowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowego studium coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Stanach Zjednoczonych oraz w firmach konsultingowych i doradztwa personalnego w kraju, pracując przy projektach dla wiodących firm na rynku finansowym, logistycznym, energetycznym i telekomunikacyjnym.
Specjalizuje się w tematyce: komunikacji wewnętrznej, budowania zaangażowania pracowników, internal branding i zarządzania zmianą.
W swoim doświadczeniu posiada kilkaset godzin doradczych i szkoleniowych z zakresu komunikacji kierowniczej, zarządzania komunikacją wewnętrzną, usprawniania procesów HR, zarządzania zmianą. Pracowała z kadrą menedżerską średniego i wyższego szczebla (PGNiG, PEKAES).
Identyfikowała potrzeby szkoleniowe, budowała programy oraz przeprowadzała projekty szkoleniowe dotyczące zarządzania zespołem, sprzedaży, negocjacji oraz obsługi klienta.
Realizowała badania opinii pracowników wraz z wypracowaniem rozwiązań doskonalących (Getin Noble Bank, Doosan Babcock Energy Polska), audyty całych systemów komunikacji wewnętrznej (Bank BGŻ), jak i poszczególnych narzędzi, np. wydawnictwa wewnętrznego (Carlsberg).
W swoim doświadczeniu ma również koordynowanie projektami rekrutacyjnymi opartymi na profilach kompetencyjnych, budowanie narzędzi oceny kadry menedżerskiej (ocena 180°), projektowanie i prowadzenie Development Center oraz pełnienie funkcji eksperta wspomagającego w projekcie unijnym dotyczącym przywództwa w edukacji.

KatarzynaMeysztowicz

Katarzyna Meysztowicz

Konsultant, Asesor, Trener, Coach, Wykładowca, od 12 lat związana jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie: badania i podnoszenia efektywności środowiska pracy, wdrażania modelu HR Business Partneringu, optymalizacji procesów HR, zarządzania kompetencjami, badania kompetencji metodą AC/ DC, badania predyspozycji zawodowych, prowadzenia procesów coachingowych oraz programów rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych. W latach 2011 – 2013 w Fundacji Obserwatorium Zarządzania pełniła funkcję kluczowego eksperta w dziedzinie polityki personalnej i odpowiadała za pracę zespołu konsultantów w projekcie „Katalizator Innowacji” (usługi doradcze w 100 firmach na terenie całego kraju). W latach 2011 – 2013 prowadziła warsztaty dla specjalistów HR w zakresie tworzenia narzędzi do badania kompetencji zawodowych (180º, 360º, AC/DC, testy kompetencyjne), a także budowania programów rozwoju pracowników w ramach programu certyfikującego Profesjonalny Menedżer Kompetencji/ Profesjonalny Menedżer HR. W latach 2007 – 2011 prowadziła zajęcia na SWPS – Studia Podyplomowe Ocena i Rozwój Pracowników.

Jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Polish Society for Training and Development w ramach, którego prowadzi 3 projekty dla środowiska branżowego w obszarze HR: Klub HR Business Partnera (założyciel, menedżer), HPI Standard – audyt efektywności środowiska pracy (twórca narzędzia badawczego, ekspert) i Ogólnopolski Konkurs TOP HR BP (opiekun merytoryczny, członek kapituły). Członek założyciel HRD Klaster – Innowacyjne Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego.

Autor artykułów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, publikowanych na łamach magazynu „Personel i Zarządzanie”, portalu PARP – Zarządzanie kompetencjami MŚP, rocznika Vademecum Pracodawcy oraz Biuletynu HR BP.

Prelegent na konferencjach poświęconych nowoczesnym trendom w obszarze HR: Konferencja WiP -HR przy kawie, Konferencja HR News – HR Factor, Konferencja GBI – HR w firmie produkcyjnej, Konferencja WSAiB – Doświadczenia i trendy HR. Praktyczne zastosowania.

Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe Manager Personalny na Politechnice Gdańskiej (Wydz. Marketingu i Zarządzania). Posiada licencję coacha ICC, ukończyła szkolenie certyfikujące „Analiza Transakcyjna w praktyce organizacyjnej, zespołowej i indywidualnej”. Jest licencjonowanym konsultantem SEB (tworzenie polityki rozwoju pracowników) oraz posada licencję na przeprowadzanie badań testami psychometrycznymi IP121.