Doradztwo i projekty HR


chipekDziałania doradcze pozwalają szybko poprawić efektywność pracy zespołów i całej organizacji. Korzystanie z usług doradczych ekspertów Akademii HRNews rekomendujemy w przypadku przygotowywania firmy do każdej większej zmiany oraz już w trakcie wdrażania projektów. Zawsze stosujemy indywidualne podejście do problemów naszych Klientów, zarówno na etapie identyfikacji przyczyn i skutków, jak i w trakcie ich rozwiązywania. Dzięki dogłębnej analizie procesów zachodzących w organizacji oraz identyfikacji potrzeb i problemów, opracowujemy kompleksowe i wyspecjalizowane rozwiązania. Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu sukcesów naszych Klientów.
Posiadamy doświadczenie w doradztwie HR i wdrażaniu projektów w działach personalnych w firmach i organizacjach różnych wielkości i branż.

Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów doradza i wdraża projekty m.in. z zakresu:

Assessment / Development Center

W zależności od Państwa potrzeb możemy zaprojektować cały proces oceny kompetencji, wychodząc od zbadanych potrzeb i postawionych celów. Poprzez sesje Assessment / Development Center nasi konsultanci zbadają potencjał ludzi w Państwa organizacji, wyłonią osoby o szczególnym potencjale i następców na kluczowe stanowiska w firmie, zdefiniują także potrzeby rozwojowe.
Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów z obszaru HR. Dodatkowo staramy się każdorazowo włączać do pracy ekspertów, którzy mogą dostarczyć nam dodatkowej wiedzy charakteryzującą obszary biznesowy Klienta.Korzyści: usługa dostosowana do specyfiki i potrzeb Klient: sesje indywidualne, elastyczny czas badania; informacja zwrotna z wykorzystaniem elementów coachingu.

Rekrutacja w oparciu o kompetencje

Usługę kierujemy do tych organizacji, które potrzebują uporządkowania lub zaplanowania procesu rekrutacji. Wykorzystamy do tego model kompetencji, jaki w danej firmie funkcjonuje.
Jeśli będzie istniała taka potrzeba zaprojektujemy również same kompetencje tak, aby spełniały oczekiwania pokładane w procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo możemy stworzyć wszystkie procesy związane z rekrutacją oraz wdrożyć pracowników organizacji do pełnienia roli rekrutera. Korzyści: wsparcie HR lub managera działu w zakresie selekcji aplikacji, rozmów kwalifikacyjnych, korespondencji z kandydatami; stworzenie procesów rekrutacyjnych; wdrożenie zespołu w funkcję HR.

Employer Branding

Nasi konsultanci stanowią doświadczony zespół, który działa w zakresie szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. Działamy w oparciu o praktykę w komunikacji HR-owej, marketingowej oraz PR.
Wcielamy w życie wiedzę dotyczącą branży HR wraz ze skuteczną strategią i atrakcyjną kreacją wizerunkową. Kompleksowo obsługujemy i dbamy o wizerunek zarówno pracodawców jak i pracowników instytucji. Wiemy jak zbudować silną markę, zadbać o jej wizerunek, pozyskać wykwalifikowanych pracowników oraz to, jak ich nie stracić. Nasze działania są po to, by wspierać specjalistów HR w budowaniu pozycji swojej firmy poprzez edukację, kreowanie pozytywnego wizerunku oraz wymianę informacji z zakresu employer brandingu. Korzyści wynikające ze współpracy: rozpoznawalność marki; wzrost pozycji w branży; dobre relacje pracowników na różnych szczeblach; dobre pozycjonowanie firmy w Internecie; wzrost świadomości istnienia marki wśród potencjalnych pracowników; oszczędność czasu, a tym samym pieniędzy.

Ocena pracownicza

Zespół konsultantów może zaprojektować i wdrożyć w organizacji ocenę okresową, która wesprze realizację celów biznesowych stojących przed pracownikami, w zgodzie ze strategią biznesową i HR-ową.
Każdy Klient może mieć inne potrzeby w zakresie opracowania systemu ocen okresowych, dlatego proponujemy szereg konsultacji w kwestii wyboru najlepszej metody wdrożeniowej. Każdorazowo jest ona określana, odpowiednio do ustalonego z Klientem efektu końcowego, obranego celu. Wspierając HR naszą pracą, pomożemy Państwu stworzyć punkt wyjścia do dalszych procesów ZZL w Państwa organizacji. Korzyści: wypracowanie procesu oceny dostosowanego do specyfiki i potrzeb Klienta; punkt wyjścia do dalszych procesów HR, takich jak typowanie talentów i sukcesorów, szkolenia i rozwój.

Audyt organizacji

Nasi konsultanci opracują strategię diagnozy organizacji w kontekście efektywności pracy. W tym celu będą posługiwali się metodologią HPI (Human Performance Indicators), aby ustalić kluczowe i wrażliwe w organizacji procesy, które mogą wymagać szczególnej uwagi, programu naprawczego. Efektem audytu będą konkretne zalecenia, co i w jakim zakresie należy usprawnić, aby podnieść efektywność organizacji.
Audyt może dotyczyć takich obszarów jak: zasoby ludzkie, komunikacja, polityka szkoleniowa, organizacja pracy, work balance. Korzyści: wiedza o organizacji, o jej mocnych i słabych stronach, punkt wyjścia do budowania strategii HR w firmie.

Outplacement Indywidualny i Grupowy

Oferujemy solidne wsparcie dla pracowników odchodzących z firmy w wyniku działań restrukturyzacyjnych w obszarze zasobów ludzkich. Usługa dopasowana do potrzeb uczestników, Państwa branży oraz budżetu firmy. Wieloletnie doświadczenie i skuteczność mierzona poziomem zadowolenia osób objętych zmianami. Zastosowane metody zgodne z międzynarodowymi standardami. Konsultacje indywidualne lub warsztaty w kilkuosobowych grupach. Tworzenie i realizacja strategii poszukiwania wakatów, pomoc w zdobyciu szans na udział w rozmowach rekrutacyjnych. Wsparcie przy planowaniu dalszych działań zawodowych. Korzyści: zarówno Pracownik, jak i Pracodawca mogą konstruktywnie skupić się na zadaniach przypisanych do ich nowej sytuacji; odpowiedzialność wobec byłych pracowników wyrażona konkretną pomocą profesjonalnej usługi outplacement.

Zarządzanie przez kompetencje

Chcemy wspierać firmy w mądrym i efektywnym wykorzystaniu kompetencji. Wierzymy, że odpowiednie zdefiniowanie, do czego mają służyć, zwiększa szansę na właściwe ich włączenie w procesy HR. Wspieramy firmy w strategicznym postrzeganiu kompetencji. Nasi konsultanci pomagają w zdiagnozowaniu szans i zagrożeń wynikających z nimi związanych. Korzystając z doświadczeń będziemy rekomendować rozwiązania oraz dzielić się wiedzą, jak efektywnie wykorzystać kompetencje w konkretnym środowisku biznesowym. Dobry model kompetencji to taki, który jest prosty i dopasowany do kontekstu biznesowego. Korzyści: praktyczna wiedza ekspertów z obszaru modelowania kompetencji; wsparcie przy budowaniu i adaptacji kompetencji; punkt wyjścia do powiązania modelu z pozostałymi procesami HR w organizacji.

Wdrożenie narzędzi ewaluacji szkoleń

Projektujemy i wdrażamy narzędzia do oceny efektywności biznesowej szkoleń na każdym z poziomów Kirkpatricka, jak również do szacowania ROI. Nasi konsultanci to bardzo doświadczeni praktycy, licencjonowani w Modelu SEB, dedykowanej do efektywności biznesowej szkoleń, innowacyjnej metodologii.

Znajdujemy rozwiązania dla każdego rodzaju klienta, na niezwykle elastycznych i komfortowych warunkach finansowych, nawet dla firm, które nie mają w danym momencie możliwości budżetowych. Możemy zarówno doradzić wprost, jak i jedynie katalizować samodzielny proces, jako coach.

Nasi dotychczasowi klienci, wśród korzyści uzyskanych dzięki naszym wdrożeniom, wskazywali głównie:
* uzyskanie jasnej odpowiedzi na pytanie: „jakie korzyści biznesowe firmie przyniosło dane szkolenie?”
* możliwość komunikowania decydentom o efektach szkoleń w oparciu o zestaw czytelnych dla nich wskaźnikówdramatycznie większe zaangażowania kadry menedżerskiej w proces rozwoju swoich podwładnych
* dużo wyższa motywacja do celowego udziału w szkoleniach samych pracowników i większe ich zadowolenie z polityki szkoleń
* mniejsza ilość pracy HR w obszarze o mniejszym znaczeniu dla firm na rzecz możliwości zajmowania się obszarami ściśle związanymi ze strategią firmy
* realne zbudowanie postrzegania HR, jako partnera biznesowego

Wdrożenie modelu partnerstwa biznesowego HR w obszarze rozwoju ludzi

Projektujemy i wdrażamy narzędzia do polityki szkoleniowo-rozwojowej, poprawiając jej efektywność w sposób zapewniający HR wizerunek i procesy partnerstwa biznesowego. Wykorzystujemy sprawdzoną przez lata metodologię diagnostyczną, bazującą na Badaniu Benchmarków TDI.

Partnerstwo biznesowe HR budujemy poprzez:
* wprowadzenie procesów uświadamiających menedżerom ich korzyści z nowej formy współpracy z HR
* stworzenie wygodnej platformy komunikacji wskaźnikowej o rezultatach współpracy między HR i biznesem
* przykładowe, pilotowe projekty, pokazujące, jak mechanizm partnerstwa biznesowego HR przekłada się na dużo lepsze rezultaty
* mapowanie procesów HRD tak by możliwe było racjonalne „zakontraktowanie” efektywnego modelu współpracy na rzecz rezultatów biznesowych

Bazujemy na dobrych praktykach i pokazywaniu mechanizmów w praktyce w działaniu, wiedząc, że do menedżerów lepiej przemawia konkret z ich realiów niż jakakolwiek teoria. Uruchamiamy procesy „organizacji uczącej się w działaniu”.

Kontakt:

Ewa Ciesielska-Siudaj
Koordynator Projektów
tel.: 795-142-432
e-mail: ewa.ciesielska@hrnews.pl